OFF GRİD SİSTEM


(Şebekeden Bağımsız)

OFF GRİD SİSTEMLER


(Şebekeden Bağımsız)

Şebekenin ulaşmadığı veya ulaşımının çok zor olduğu koşullarda bu sistemler enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanır. Şebekeden bağımsız olan bu sistemlerde, yeterli sayıda fotovoltaik modül kullanıldığında enerji ihtiyacının tamamı karşılanmış olur. Güneşten üretilen enerji, akü gibi depolama birimleri ile depolanır ve ihtiyaç halinde veya gece şebeke yardımı olmadan depolanan enerji kullanılabilir. Yalnızca depolanan DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

2021

'den beri